Inloggen

Resultaten

O 86
Discussienotitie Vaststellen verordening burgerinitiatief
O 95
Civieltechnische kunstwerken en beschoeiingen
BB 16
6 oktober 2020
IB 62
22 oktober 2020
O 96
Prostitutiebeleid
O 97
Begroting 2021
O 98
Verzamelbestemmingsplan 2020-1
IB 63
19 november 2020
BB 65
19 november 2020
BB 66
15 december 2020

2020

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2021

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2022

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2023

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2024

jan

raadscommissie 1

01-10-2020

raadscommissie 1

01-10-2020

raadsvergadering

22-10-2020

beeldvormende bijeenkomst

06-10-2020

informatiebijeenkomst

22-10-2020

raadscommissie 1

29-10-2020

raadsvergadering

26-11-2020

raadsvergadering

05-11-2020

raadscommissie 2

12-11-2020

raadsvergadering

26-11-2020

informatiebijeenkomst

19-11-2020

beeldvormende bijeenkomst

19-11-2020

beeldvormende bijeenkomst

15-12-2020

Export LTA naar Excel