Inloggen

Resultaten

O 362
NPG: vaststellen 3e ronde kredietaanvragen (1 project veiligheid)
Nieuw
O 211
Begroting 2022
O 212
Najaarsnota 2021 (inclusief verantwoording NPG)
O 254
RKC rapport jeugdzorg
O 304
Omgevingswet: Bespreking van de omgevingsvisie op hoofdlijnen (kaderstelling)
O 324
Nieuwe verordening en beleidsregels jeugdhulp
BB 333
Woonvisie / Woningbouwcorporaties
O 286
Gebiedsgericht werken / wijk- en dorpenbeleid / financiële regeling vanaf 2021
O 282
Bestemmingsplan Hoogezand, Kalkwijk 34A
O 213
verlengen woonplaatsvereiste weth Verschuren en Van Schie

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2022

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2023

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2024

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2025

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

raadscommissie 2

14-10-2021

raadsvergadering

28-10-2021

raadsvergadering

04-11-2021

raadsvergadering

04-11-2021

raadscommissie 1

11-11-2021

raadsvergadering

25-11-2021

raadscommissie 1

11-11-2021

raadscommissie 1

11-11-2021

raadsvergadering

25-11-2021

beeldvormende bijeenkomst

04-05-2021 t/m 16-11-2021

raadscommissie 2

18-11-2021

raadsvergadering

25-11-2021

raadsvergadering

25-11-2021

raadscommissie 2

18-11-2021

raadsvergadering

25-11-2021

Export LTA naar Excel