Inloggen

Resultaten

O 304
Omgevingswet: Bespreking uitgangspuntennotitie van de omgevingsvisie op hoofdlijnen (kaderstelling)
O 406
Legesverordening ivm inwerkingtreding omgevingswet
O 407
Benoeming leden commissie ruimtelijke kwaliteit
O 461
Verordeningen Jeugd en Wmo 2023
Nieuw
O 462
beleidsplan Informele ondersteuning
Nieuw
O 367
Vaststellen omgevingsvisie Midden-Groningen
RP 128
Algemeen subsidiebeleid / Gebiedsgericht werken / wijken en dorpenbeleid

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2023

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2024

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2025

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2026

jan

feb

maa

apr

raadscommissie 1

18-11-2022

raadscommissie 1

08-12-2022

raadsvergadering

22-12-2022

raadscommissie 1

08-12-2022

raadsvergadering

22-12-2022

raadscommissie 1

08-12-2022

raadsvergadering

22-12-2022

raadscommissie 1

08-12-2022

raadsvergadering

22-12-2022

nog te bepalen

31-12-2022

nog te bepalen

01-02-2023

Export LTA naar Excel