Inloggen

Resultaten

O 350
Beleidsnotitie sport en bewegen
O 244
Partiele herziening woongebieden 2013 (De Leine)
O 330
Beleidsplan gezondheid
BB 361
NPG
Nieuw
O 302
Omgevingswet: advies commissie ruimtelijke kwaliteit
O 303
Omgevingswet: verordening nadeelcompensatie (v/d planschadeverordening)
O 273
Bestemmingsplan Hoogezand, Parallelweg 9
O 274
Bestemmingsplan Hoogezand, Stadshart ‘vlek 3’
O 283
Bestemmingsplan Vosholen fase 2 deelplan 1a
O 351
Bestemmingsplan Tolweg

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2022

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2023

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2024

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2025

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

raadscommissie 1

07-10-2021

raadsvergadering

28-10-2021

raadscommissie 1

07-10-2021

raadsvergadering

28-10-2021

raadscommissie 1

07-10-2021

raadsvergadering

28-10-2021

beeldvormende bijeenkomst

12-10-2021

raadscommissie 2

14-10-2021

raadsvergadering

28-10-2021

raadscommissie 2

14-10-2021

raadsvergadering

28-10-2021

raadscommissie 2

14-10-2021

raadsvergadering

28-10-2021

raadscommissie 2

14-10-2021

raadsvergadering

28-10-2021

raadscommissie 2

14-10-2021

raadsvergadering

28-10-2021

raadscommissie 2

14-10-2021

raadsvergadering

28-10-2021

Export LTA naar Excel