Inloggen

Resultaten

O 314
Voorjaarsota 2021
Afgedaan
O 347
Uitbreiding griffie MG met communicatieadviseur a 0,5 fte
Afgedaan
RP 121
Sociaal Domein
Alert
O 268
bespreken concept en vervolgens vaststellen transitievisie warmte
RP 306
Transitievisie Warmte
O 343
vastgoedbeleid; voorleggen kaders, prioritering en opties
O 358
Aangepast plan van aanpak omgevingsvisie Midden-Groningen
Nieuw
O 359
Lokaal Plan van Aanpak Versterking MG 2021-2022
Nieuw
O 227
Kredietaanvraag kindcentrum Kropswolde/Meerwijck; casus nieuwbouw incl locatiekeuze
O 230
Kredietaanvraag Rutger Kopland vernieuwbouw

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2022

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2023

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2024

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2025

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

raadsvergadering

08-07-2021 (Afgedaan)

raadscommissie 1

08-07-2021 (Afgedaan)

raadsvergadering

08-07-2021 (Afgedaan)

nog te bepalen

30-07-2021

raadscommissie 1

09-09-2021

raadsvergadering

25-11-2021

raadscommissie 2

11-11-2021

raadsvergadering

25-11-2021

raadscommissie 1

09-09-2021

raadscommissie 1

11-11-2021

raadsvergadering

25-11-2021

raadscommissie 1

09-09-2021

raadscommissie 1

09-09-2021

raadsvergadering

30-09-2021

raadscommissie 1

09-09-2021

raadsvergadering

30-09-2021

raadscommissie 2

16-09-2021

raadsvergadering

30-09-2021

raadscommissie 2

16-09-2021

raadsvergadering

30-09-2021

Export LTA naar Excel