Inloggen

Resultaten

O 239
Raadsbrief 212 BWRI klanttevredenheidsonderzoek
Nieuw
O 240
Raadsbrief 214 voortgang afvalmaatregelen
Nieuw
O 241
Benoeming plv. commissielid VVD
Nieuw
BB 66
15 december 2020
IB 64
17 december 2020
O 219
Voordracht raad van toezicht Aletta Jacobscollege
O 224
Wijziging statuten Stichting openbaar Basisonderwijs Hoogezand-Sappemeer
Nieuw
O 237
Protocol agressie en geweld politieke ambtsdragers MG 2020
Nieuw
O 242
Benoeming raadslid D66
Nieuw
O 225
Kredietaanvraag versterking Borgstee
Nieuw

okt

nov

dec

2021

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2022

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2023

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2024

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

raadscommissie 2

10-12-2020

raadscommissie 2

10-12-2020

raadsvergadering

10-12-2020

beeldvormende bijeenkomst

15-12-2020

informatiebijeenkomst

17-12-2020

raadsvergadering

17-12-2020

raadsvergadering

17-12-2020

raadsvergadering

17-12-2020

raadsvergadering

17-12-2020

raadscommissie 1

07-01-2021

raadsvergadering

28-01-2021

Export LTA naar Excel