Inloggen

Resultaten

RP 119
Nationaal Programma Groningen (NPG)
RP 122
Integraal veiligheidsbeleid
RP 124
Evenementenbeleid
O 13
Integraal Veiligheidsbeleid
O 245
Handhavingsbeleid permanente bewoning recreatieparken ter sondering aan de raad
O 259
Verstedelijkingsstrategie
O 264
Vaststellen RES 1.0
O 307
Rechtmatigheidsverantwoording college
O 260
Kennisnemen ontwerpbegroting 2022 en jaarrekening 2020 van de omgevingsdienst
O 261
Financiële stukken SOZOG

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2022

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2023

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2024

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2025

jan

feb

maa

raadsvergadering

29-04-2021

beeldvormende bijeenkomst

15-06-2021

raadsvergadering

24-06-2021

raadsvergadering

08-07-2021

raadsvergadering

30-09-2021

beeldvormende bijeenkomst

12-10-2021

raadscommissie 1

20-05-2021

raadsvergadering

03-06-2021

raadscommissie 1

20-05-2021

raadsvergadering

03-06-2021

raadscommissie 1

20-05-2021

raadsvergadering

03-06-2021

raadscommissie 1

20-05-2021

raadscommissie 1

20-05-2021

raadsvergadering

03-06-2021

raadscommissie 1

20-05-2021

raadsvergadering

03-06-2021

raadscommissie 1

20-05-2021

raadsvergadering

03-06-2021

raadscommissie 2

27-05-2021

raadsvergadering

03-06-2021

raadscommissie 2

27-05-2021

raadsvergadering

03-06-2021

Export LTA naar Excel