Inloggen

Resultaten

O 309
Vaststelling plannen inwonersinitiatieven Stem van Midden-Groningen
Afgedaan
O 340
Bekrachting geheimhouding kredietaanvraag Rutger Kopland College
Afgedaan
O 348
Bekrachting geheimhouding kredietaanvraag Kindcentrum Kropswolde/Meerwijck (voorheen Walstraschool)
Afgedaan
O 349
Voordracht kandidaat wethouder door de CU
Afgedaan
O 357
Bekendmaking uitslag geloofsbrievenonderzoek van de kandidaat wethouder door de cie geloofsbrieven
Afgedaan
O 313
jaarrekening 2020
Afgedaan
O 339
Meerjaren prognose grondexploitaties
Afgedaan
O 341
Benoeming en beëdiging wethouder ChristenUnie
Afgedaan
O 210
vaststellen vergaderrooster 2022
Afgedaan
O 299
Vaststelling ontwerp-vaststellingsbesluit Groningerveld 2021 – 2022.
Afgedaan

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2022

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2023

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2024

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2025

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

raadsvergadering

30-06-2021 (Afgedaan)

raadsvergadering

30-06-2021 (Afgedaan)

raadsvergadering

30-06-2021 (Afgedaan)

raadsvergadering

30-06-2021 (Afgedaan)

raadsvergadering

30-06-2021 (Afgedaan)

raadsvergadering

01-07-2021 (Afgedaan)

raadsvergadering

01-07-2021 (Afgedaan)

raadsvergadering

01-07-2021 (Afgedaan)

raadsvergadering

08-07-2021 (Afgedaan)

raadsvergadering

08-07-2021 (Afgedaan)

Export LTA naar Excel