Inloggen

Resultaten

O 382
Voorstel om te komen tot commissie ruimtelijke kwaliteit
Alert
O 396
Verordening nadeelcompensatie (v/h planschadeverordening)
Alert
O 412
Bestemmingsplan Hoogezand, Stadshart vlek 4
Alert
O 477
Bestemmingsplan Transformatorstation Meeden 2022
Alert
O 492
Jaarverslagen 2021 Scholengroep OPRON en Ultiem onderwijs
Alert
O 380
Vaststellen ruimtelijk perspectief A7/N33 regio
Alert
BB 483
Optie casussen jeugdzorg
Alert
O 354
kadernota ondermijning
Alert
IB 489
Informatiebijeenkomst 13-10-2022
Alert
O 493
Aanwijzingsprocedure lokale publieke media instelling
Alert

sep

okt

nov

dec

2024

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2025

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2026

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2027

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

Export LTA naar Excel