Inloggen

Resultaten

O 382
Voorstel om te komen tot commissie ruimtelijke kwaliteit
O 396
Verordening nadeelcompensatie (v/h planschadeverordening)
O 412
Bestemmingsplan Hoogezand, Stadshart vlek 4
O 477
Bestemmingsplan Transformatorstation Meeden 2022
O 492
Jaarverslagen 2021 Scholengroep OPRON en Ultiem onderwijs
Nieuw
O 380
Vaststellen ruimtelijk perspectief A7/N33 regio
BB 483
Optie casussen jeugdzorg
O 354
kadernota ondermijning
IB 489
Informatiebijeenkomst 13-10-2022
O 493
Aanwijzingsprocedure lokale publieke media instelling
Nieuw

sep

okt

nov

dec

2023

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2024

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2025

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2026

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

raadscommissie 1

06-10-2022

raadsvergadering

27-10-2022

raadscommissie 1

06-10-2022

raadsvergadering

27-10-2022

raadscommissie 1

06-10-2022

raadsvergadering

27-10-2022

raadscommissie 1

06-10-2022

raadsvergadering

27-10-2022

raadscommissie 1

06-10-2022

raadsvergadering

27-10-2022

raadscommissie 1

06-10-2022

beeldvormende bijeenkomst

11-10-2022

raadscommissie 1

13-10-2022

raadsvergadering

27-10-2022

informatiebijeenkomst

13-10-2022

raadscommissie 1

13-10-2022

Export LTA naar Excel