Inloggen

Resultaten

O 211
Begroting 2022
O 212
Najaarsnota 2021 (inclusief verantwoording NPG)
O 134
beleidskader Wet Inburgering Midden-Groningen
O 254
RKC rapport jeugdzorg
O 303
Omgevingswet: verordening nadeelcompensatie (v/d planschadeverordening)
O 324
Nieuwe verordening en beleidsregels jeugdhulp
BB 333
Woonvisie / Woningbouwcorporaties
O 286
Gebiedsgericht werken / wijk- en dorpenbeleid / financiële regeling vanaf 2021
O 244
Partiele herziening woongebieden 2013 (De Leine)
O 282
Bestemmingsplan Hoogezand, Kalkwijk 34A

aug

sep

okt

nov

dec

2022

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2023

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2024

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2025

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

raadsvergadering

04-11-2021

raadsvergadering

04-11-2021

raadscommissie 1

11-11-2021

raadsvergadering

25-11-2021

raadscommissie 1

11-11-2021

raadsvergadering

25-11-2021

raadscommissie 2

11-11-2021

raadsvergadering

25-11-2021

raadscommissie 1

11-11-2021

raadsvergadering

25-11-2021

beeldvormende bijeenkomst

04-05-2021 t/m 16-11-2021

raadscommissie 2

18-11-2021

raadsvergadering

25-11-2021

raadscommissie 2

18-11-2021

raadsvergadering

25-11-2021

raadsvergadering

25-11-2021

raadscommissie 2

18-11-2021

Export LTA naar Excel