Inloggen

Resultaten

BB 436
informatiemarkt
O 455
Normenkader 2022
O 459
Algemene begrotingswijziging programmabegroting 2022
Nieuw
O 460
Benoeming commissieleden
Nieuw
O 403
jaarstukken en begroting Wedeka (GR)
O 404
Jaarstukken en begroting SOZOG (GR)
O 405
Integraal huisvestingsplan scholen – meerjaren perspectief voor onderwijs huisvesting
O 437
Visie brandweerzorg Groningen 2030 verzoek zienswijze raad, tevens Organisatieplan Brandweerzorg 2022-2025
O 366
Verzelfstandiging en nieuwbouw kleedaccommodatie HS88
O 254
RKC rapport jeugdzorg

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2023

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2024

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2025

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2026

jan

feb

maa

apr

beeldvormende bijeenkomst

24-05-2022

raadsvergadering

02-06-2022

raadsvergadering

02-06-2022

raadsvergadering

02-06-2022

raadscommissie 1

09-06-2022

raadsvergadering

30-06-2022

raadscommissie 1

09-06-2022

raadsvergadering

30-06-2022

raadscommissie 1

09-06-2022

raadsvergadering

30-06-2022

raadscommissie 1

09-06-2022

raadscommissie 1

09-06-2022

raadsvergadering

30-06-2022

raadscommissie 2

16-06-2022

raadsvergadering

30-06-2022

Export LTA naar Excel