Inloggen

Resultaten

RP 120
Regionale Energiestrategie (RES)
Alert
RP 125
Omgevingswet
Alert
O 228
Kredietaanvraag verbouw kindcentrum Zuidbroek
Alert
O 253
RKC rapport armoedebeleid
Alert
O 278
kredietaanvraag uitbreiding Kindcentrum Woldwijck 1
Alert
O 291
Omgevingswet: vaststelling uitgangspuntennotitie sturingsfilosofie
Alert
IB 311
15-04-2021 RES participatie en lokaal eigendom (zie raadsbrief)
Alert
O 286
Gebiedsgericht werken / wijk- en dorpenbeleid / financiële regeling vanaf 2021
BB 293
proces ontwikkelopgave gebiedsgericht werken MG (dorpen en wijkenbeleid) In samenwerking met proces vastgoed
O 294
vastgoed; voorleggen kaders, prioritering en opties

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2022

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2023

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2024

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2025

jan

feb

maa

informatiebijeenkomst

15-04-2021

raadscommissie 1

20-05-2021

raadsvergadering

03-06-2021

raadscommissie 2

15-04-2021

raadsvergadering

29-04-2021

raadscommissie 2

17-06-2021

raadsvergadering

01-07-2021

raadscommissie 2

14-10-2021

raadsvergadering

28-10-2021

raadscommissie 1

11-11-2021

raadsvergadering

25-11-2021

raadscommissie 2

15-04-2021

raadsvergadering

29-04-2021

raadscommissie 2

15-04-2021

raadsvergadering

29-04-2021

raadscommissie 2

15-04-2021

raadsvergadering

29-04-2021

raadscommissie 2

15-04-2021

raadsvergadering

29-04-2021

informatiebijeenkomst

15-04-2021

beeldvormende bijeenkomst

22-04-2021

raadscommissie 1

10-06-2021

raadscommissie 2

18-11-2021

raadsvergadering

25-11-2021

beeldvormende bijeenkomst

22-04-2021

beeldvormende bijeenkomst

22-04-2021

raadscommissie 1

20-05-2021

raadsvergadering

25-11-2021

Export LTA naar Excel