Inloggen

Resultaten

O 316
Jaarstukken, actualisatie begroting en begroting Veiligheidsregio Groningen (GR)
Afgedaan
O 317
Fusie obs Nico Bulder en obs Het Ruimteschip van Ultiem Onderwijs
Afgedaan
O 318
Jaarstukken Publieke Gezondheid en Zorg ontwerpbegroting 2022 en jaarverslag/rekening 2020 (GR)
Afgedaan
O 319
voorbereidingsbesluit Industrieterrein Sappemeer-Oost
Afgedaan
O 320
kredietaanvraag en het bestemmingsplan voor de kadeversterking Steendam-Tjuchem
Afgedaan
O 325
jaarstukken Wedeka
Afgedaan
O 326
Vaststellen RES 1.0 Groningen
Afgedaan
O 328
Afhandelen initiatieven zonneparken (RB 264)
Afgedaan
O 327
Benoeming auditcommissie
Afgedaan
O 334
Benoeming plaatsvervangend commissielid GroenLinks
Afgedaan

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2022

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2023

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2024

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2025

jan

feb

maa

apr

mei

raadscommissie 2

27-05-2021 (Afgedaan)

raadsvergadering

03-06-2021 (Afgedaan)

raadscommissie 2

27-05-2021 (Afgedaan)

raadsvergadering

03-06-2021 (Afgedaan)

raadscommissie 2

27-05-2021 (Afgedaan)

raadsvergadering

03-06-2021 (Afgedaan)

raadscommissie 2

27-05-2021 (Afgedaan)

raadsvergadering

03-06-2021 (Afgedaan)

raadscommissie 2

27-05-2021 (Afgedaan)

raadsvergadering

03-06-2021 (Afgedaan)

raadscommissie 2

27-05-2021 (Afgedaan)

raadsvergadering

03-06-2021 (Afgedaan)

raadscommissie 2

27-05-2021 (Afgedaan)

raadsvergadering

03-06-2021 (Afgedaan)

raadscommissie 2

27-05-2021 (Afgedaan)

raadsvergadering

03-06-2021 (Afgedaan)

raadsvergadering

03-06-2021 (Afgedaan)

Export LTA naar Excel