Inloggen

Resultaten

O 521
Wijkbezoek; Meeden, Muntendam, Tripscompagnie, Borgercompagnie en Kalkwijksterlint
Alert
RP 522
Raadsvergadering
Alert
O 549
Verordening stimuleringslening PAW Steendam Tjuchem
Alert
O 582
Benoeming plv commissielid GroenLinks
Alert
O 585
Wensen en bedenkingen mbt de verkoop Vosholen 119 Sappemeer
Alert
O 523
Werkbezoek Kwartier zorg en welzijn
Alert
IB 524
Ronde tafel gesprek adviesraad sociaal domein
Alert
RP 525
Raadscommissie
Alert
O 551
Algemene begrotingswijziging 2023-104 programmabegroting 2023
Alert
O 553
Brandweerzorg 2030: visie, organisatieplan en regionaal dekkingsplan
Alert

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2024

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2025

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2026

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2027

jan

feb

nog te bepalen

18-02-2023

raadsvergadering

09-03-2023

raadsvergadering

09-03-2023

raadsvergadering

09-03-2023

raadsvergadering

09-03-2023

beeldvormende bijeenkomst

10-03-2023

informatiebijeenkomst

14-03-2023

raadscommissie 1

16-03-2023

raadscommissie 1

16-03-2023

raadsvergadering

06-04-2023

raadscommissie 1

16-03-2023

raadsvergadering

06-04-2023

Export LTA naar Excel