Inloggen

Resultaten

O 540
Algemene wijziging begroting 2023-103 inz Lokaal steunpakket hoge energielasten
Alert
O 541
Tweejaarlijkse evaluatie afvalbeleidsplan
Alert
O 542
Verzoek PvdA; vrijgekomen asbest bij brand Knijpslaan
Alert
O 543
Begrotingen 2023 scholengroep OPRON en Ultiem onderwijs
Alert
O 544
Vaststellen plan van aanpak uitwerking vervolgaanpak kernen, dorpen en buurten gemeente Midden-Groningen
Alert
O 545
Besluit tot coördinatie van procedures voor de realisatie van een camping op het perceel Damsterweg 32Z te Steendam
Alert
RP 519
Raadscommissie
Alert
O 546
Bestemmingsplan Kolham, naast Hoofdweg 157
Alert
O 547
Verklaring van geen bedenkingen inz het aanbouwen van een overdekte uitloopruimte aan een bestaand dierenverblijf op perceel Zandwerf 2 te Hellum
Alert
O 548
Besluitvorming omgevingswet/omgevingsvisie Uitkomsten participatietraject en vervolg Omgevingsvisie Delegatiebesluit Verordening Nadeelcompensatie Commissie ruimtelijke kwaliteit
Alert

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2024

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2025

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2026

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2027

jan

feb

raadscommissie 1

09-02-2023

raadsvergadering

09-03-2023

raadscommissie 1

09-02-2023

raadsvergadering

09-03-2023

raadscommissie 1

09-02-2023

raadscommissie 1

09-02-2023

raadsvergadering

09-03-2023

raadscommissie 1

09-02-2023

raadsvergadering

09-03-2023

raadscommissie 1

09-02-2023

raadsvergadering

09-03-2023

raadscommissie 2

16-02-2023

raadscommissie 2

16-02-2023

raadsvergadering

09-03-2023

raadscommissie 2

16-02-2023

raadsvergadering

09-03-2023

raadscommissie 2

16-02-2023

raadsvergadering

09-03-2023

Export LTA naar Excel