Inloggen

Resultaten

O 102
Beleidsnota ouderen Midden-Groningen 2021-2014
Afgedaan
RP 126
Ouderenbeleid
Afgedaan
O 249
Aanpassing bestemmingsplan Kindcentrum Woldwijck
Afgedaan
O 276
Bekrachtiging geheimhouding grondexploitatie Overschild
Afgedaan
O 287
Voorstel benoeming accountant Midden-Groningen
Afgedaan
O 288
Tijdelijke benoeming raadslid SP
Afgedaan
O 252
Dekking transitiekosten schoolbesturen scholenprogramma
Afgedaan
O 270
profiel lid Raad van toezicht Scholengroep OPRON
Afgedaan
O 271
Begrotingen openbaar basisonderwijs
Afgedaan
O 250
bestemmingsplan Muntendam, Oosterweg 41b en Egypteneind 10
Afgedaan

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2022

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2023

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2024

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2025

jan

feb

maa

raadsvergadering

04-03-2021 (Afgedaan)

raadsvergadering

04-03-2021 (Afgedaan)

raadsvergadering

04-03-2021 (Afgedaan)

raadsvergadering

04-03-2021 (Afgedaan)

raadsvergadering

04-03-2021 (Afgedaan)

raadsvergadering

04-03-2021 (Afgedaan)

raadscommissie 1

11-03-2021

raadsvergadering

01-04-2021 (Afgedaan)

raadscommissie 1

11-03-2021

raadsvergadering

01-04-2021 (Afgedaan)

raadscommissie 1

11-03-2021

raadsvergadering

01-04-2021 (Afgedaan)

raadscommissie 2

18-03-2021

raadsvergadering

01-04-2021 (Afgedaan)

Export LTA naar Excel