Inloggen

Raadsprioriteit (LTA)

RP 126
Ouderenbeleid
Alert
RP 306
Transitievisie Warmte
Nieuw
RP 120
Regionale Energiestrategie (RES)
RP 122
Integraal veiligheidsbeleid
RP 125
Omgevingswet
RP 119
Nationaal Programma Groningen (NPG)
RP 124
Evenementenbeleid
RP 121
Sociaal Domein
RP 128
Algemeen subsidiebeleid / Gebiedsgericht werken / wijken en dorpenbeleid

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2022

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2023

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2024

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2025

jan

feb

raadscommissie 2

11-02-2021 (Afgedaan)

raadsvergadering

04-03-2021

raadscommissie 1

08-04-2021

raadscommissie 1

09-09-2021

raadscommissie 1

11-11-2021

raadsvergadering

25-11-2021

informatiebijeenkomst

15-04-2021

raadscommissie 1

20-05-2021

raadsvergadering

03-06-2021

raadscommissie 2

15-04-2021

raadsvergadering

29-04-2021

raadscommissie 2

15-04-2021

raadsvergadering

29-04-2021

raadscommissie 2

17-06-2021

raadsvergadering

01-07-2021

raadscommissie 2

14-10-2021

raadsvergadering

28-10-2021

raadscommissie 1

11-11-2021

raadsvergadering

25-11-2021

raadsvergadering

29-04-2021

beeldvormende bijeenkomst

15-06-2021

raadsvergadering

24-06-2021

raadsvergadering

08-07-2021

raadsvergadering

30-09-2021

beeldvormende bijeenkomst

12-10-2021

raadscommissie 1

20-05-2021

raadsvergadering

03-06-2021

nog te bepalen

30-07-2021

nog te bepalen

01-02-2023

Export LTA naar Excel