Inloggen

Onderwerpen

O 499
Bestemmingsplan Hoogezand, Kalkwijk 34a
Alert
O 500
Werkbezoek werkbedrijf BWRI
O 501
huiselijk geweld (nav orange the world)
O 406
Legesverordening ivm inwerkingtreding omgevingswet
O 407
Benoeming leden commissie ruimtelijke kwaliteit
O 461
Verordeningen Jeugd en Wmo 2023
O 462
beleidsplan Informele ondersteuning
O 502
Omgevingswet: bespreking "notitie uitkomsten participatietraject Omgevingsvisie"
O 503
Legesverordening ivm inwerktreding omgevingswet
O 504
Benoeming leden commissie ruimtelijke kwaliteit (omgevingswet)

okt

nov

dec

2023

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2024

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2025

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2026

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

raadscommissie 2

24-11-2022

raadsvergadering

01-12-2022

nog te bepalen

30-11-2022

beeldvormende bijeenkomst

06-12-2022

raadscommissie 1

08-12-2022

raadsvergadering

22-12-2022

raadscommissie 1

08-12-2022

raadsvergadering

22-12-2022

raadscommissie 1

08-12-2022

raadsvergadering

22-12-2022

raadscommissie 1

08-12-2022

raadsvergadering

22-12-2022

raadscommissie 1

08-12-2022

raadscommissie 2

08-12-2022

raadscommissie 2

27-09-2022 t/m 08-12-2022

Export LTA naar Excel