Inloggen

Onderwerpen

O 414
Begroting 2023
O 415
Najaarsnota 2022
O 496
avond over rapport Ondermijning in de regio
Nieuw
O 196
Herstructurering Hoogezand Noord
Afgedaan
O 304
Omgevingswet: Bespreking uitgangspuntennotitie van de omgevingsvisie op hoofdlijnen (kaderstelling)
O 497
Nota reserves en voorzieningen
Nieuw
O 498
Actualisering lokaal programmaplan NPG
Nieuw
O 478
Bestemmingsplan Hoogezand, Kalkwijk 34A
O 499
Bestemmingsplan Hoogezand, Kalkwijk 34a
Nieuw
O 500
Werkbezoek werkbedrijf BWRI
Nieuw

sep

okt

nov

dec

2023

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2024

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2025

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2026

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

raadsvergadering

10-11-2022

raadsvergadering

10-11-2022

informatiebijeenkomst

14-11-2022

informatiebijeenkomst

17-11-2022

raadscommissie 1

17-11-2022

raadscommissie 1

17-11-2022

raadsvergadering

01-12-2022

raadscommissie 1

17-11-2022

raadsvergadering

01-12-2022

raadscommissie 2

24-11-2022

raadsvergadering

01-12-2022

raadscommissie 2

24-11-2022

raadsvergadering

01-12-2022

nog te bepalen

30-11-2022

Export LTA naar Excel