Inloggen

Onderwerpen

O 172
Vaststellen Bestemmingsplan Sluiskade Werfkade
Afgedaan
O 193
Bespreken raadsbrief stand van zaken sociaal domein
Afgedaan
O 194
bespreken raadsbrief eindverslag project aanpak 300 gezinnen
Afgedaan
O 195
Lokaal sportakkoord
Afgedaan
O 196
Herstructurering Hoogezand Noord
Afgedaan
O 190
Ombuigingen - bezuinigingsdiscussie
Afgedaan
O 173
concept programmaplan NPG/ Indiening Lokaal Programmaplan NPG Midden-Groningen
Afgedaan
O 169
Indiening eerste selectie projecten lokaal programmaplan Nationaal Programma Groningen (NPG)
Afgedaan
O 191
Procedurebeschrijving functiebeschrijving en functiewaardering (R)
Afgedaan
O 13
Integraal Veiligheidsbeleid

okt

nov

dec

2021

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2022

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2023

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2024

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

raadscommissie 1

01-10-2020 (Afgedaan)

raadsvergadering

22-10-2020 (Afgedaan)

raadscommissie 1

01-10-2020 (Afgedaan)

raadscommissie 1

01-10-2020 (Afgedaan)

raadscommissie 1

01-10-2020 (Afgedaan)

raadsvergadering

22-10-2020 (Afgedaan)

raadscommissie 1

01-10-2020 (Afgedaan)

raadsvergadering

22-10-2020 (Afgedaan)

raadscommissie 2

08-10-2020

raadsvergadering

22-10-2020 (Afgedaan)

raadscommissie 2

20-10-2020 (Afgedaan)

raadsvergadering

28-10-2020 (Afgedaan)

raadscommissie 2

20-10-2020 (Afgedaan)

raadsvergadering

28-10-2020 (Afgedaan)

raadsvergadering

22-10-2020 (Afgedaan)

beeldvormende bijeenkomst

27-10-2020 (Afgedaan)

raadscommissie 2

18-03-2021

raadsvergadering

01-04-2021

Export LTA naar Excel