Inloggen

Resultaten

O 254
RKC rapport jeugdzorg
Alert
O 403
jaarstukken en begroting Wedeka (GR)
Alert
O 470
Benoemen plv. commissieleden
Alert
O 471
verhogen fractievergoeding
Alert
O 440
Technisch beraad Jaarrekening 2021 en Voorjaarsnota 2022
Alert
O 409
RV stukken waar geheimhouding op rust
Alert
O 411
Vaststellen vergaderrooster 2022
Alert
O 408
Jaarrekening 2021
Alert
O 395
Meerjaren prognose grondexploitaties (bevat geheime stukken)
Alert
O 473
uitbreiding formatie griffie
Alert

sep

okt

nov

dec

2024

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2025

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2026

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2027

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

Export LTA naar Excel