Inloggen

Resultaten

RP 120
Regionale Energiestrategie (RES)
Afgedaan
RP 122
Integraal veiligheidsbeleid
Afgedaan
O 13
Integraal Veiligheidsbeleid
Afgedaan
O 260
Kennisnemen ontwerpbegroting 2022 en jaarrekening 2020 van de omgevingsdienst
Afgedaan
O 261
Financiële stukken SOZOG
Afgedaan
O 264
Vaststellen RES 1.0
Afgedaan
O 265
jaarstukken Regio Groningen-Assen
Afgedaan
O 267
Jaarstukken Publiek vervoer
Afgedaan
O 307
Rechtmatigheidsverantwoording college
Afgedaan
O 316
Jaarstukken, actualisatie begroting en begroting Veiligheidsregio Groningen (GR)
Afgedaan

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2022

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2023

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2024

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2025

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

raadsvergadering

03-06-2021 (Afgedaan)

raadsvergadering

03-06-2021 (Afgedaan)

raadsvergadering

03-06-2021 (Afgedaan)

raadsvergadering

03-06-2021 (Afgedaan)

raadsvergadering

03-06-2021 (Afgedaan)

raadsvergadering

03-06-2021

raadsvergadering

03-06-2021 (Afgedaan)

raadsvergadering

03-06-2021 (Afgedaan)

raadsvergadering

03-06-2021 (Afgedaan)

raadsvergadering

03-06-2021 (Afgedaan)

Export LTA naar Excel