Inloggen

Resultaten

RP 122
Integraal veiligheidsbeleid
Afgedaan
O 13
Integraal Veiligheidsbeleid
Afgedaan
O 245
Handhavingsbeleid permanente bewoning recreatieparken ter sondering aan de raad
Afgedaan
O 264
Vaststellen RES 1.0
Afgedaan
O 307
Rechtmatigheidsverantwoording college
Afgedaan
RP 120
Regionale Energiestrategie (RES)
Afgedaan
O 260
Kennisnemen ontwerpbegroting 2022 en jaarrekening 2020 van de omgevingsdienst
Afgedaan
O 261
Financiële stukken SOZOG
Afgedaan
O 265
jaarstukken Regio Groningen-Assen
Afgedaan
O 267
Jaarstukken Publiek vervoer
Afgedaan

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2022

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2023

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2024

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2025

jan

feb

maa

apr

mei

raadscommissie 1

20-05-2021 (Afgedaan)

raadsvergadering

03-06-2021 (Afgedaan)

raadscommissie 1

20-05-2021 (Afgedaan)

raadsvergadering

03-06-2021 (Afgedaan)

raadscommissie 1

20-05-2021 (Afgedaan)

raadscommissie 1

20-05-2021 (Afgedaan)

raadsvergadering

03-06-2021

raadscommissie 1

20-05-2021 (Afgedaan)

raadsvergadering

03-06-2021 (Afgedaan)

raadscommissie 2

27-05-2021 (Afgedaan)

raadsvergadering

03-06-2021 (Afgedaan)

raadscommissie 2

27-05-2021 (Afgedaan)

raadsvergadering

03-06-2021 (Afgedaan)

raadscommissie 2

27-05-2021 (Afgedaan)

raadsvergadering

03-06-2021 (Afgedaan)

raadscommissie 2

27-05-2021 (Afgedaan)

raadsvergadering

03-06-2021 (Afgedaan)

raadscommissie 2

27-05-2021 (Afgedaan)

raadsvergadering

03-06-2021 (Afgedaan)

Export LTA naar Excel