Inloggen

Resultaten

RP 125
Omgevingswet
RP 306
Transitievisie Warmte
O 343
vastgoedbeleid; voorleggen kaders, prioritering en opties
Afgedaan
O 358
Aangepast plan van aanpak omgevingsvisie Midden-Groningen
O 359
Lokaal Plan van Aanpak Versterking MG 2021-2022
RP 119
Nationaal Programma Groningen (NPG)
Alert
O 230
Kredietaanvraag Rutger Kopland vernieuwbouw
Alert
O 268
bespreken concept en vervolgens vaststellen transitievisie warmte
Alert
O 301
Kredietaanvraag eerste tranche NPG (deel II) Moeders van MG en Toekomst cultureel erfgoed
Alert
O 345
Aanpassing van de subsidieverordening Fonds Kwaliteitsimpuls Overschild
Alert

aug

sep

okt

nov

dec

2022

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2023

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2024

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2025

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

raadsvergadering

30-09-2021

raadscommissie 1

09-09-2021 (Afgedaan)

raadscommissie 2

11-11-2021

raadsvergadering

25-11-2021

raadscommissie 1

11-11-2021

raadscommissie 2

20-01-2022

raadsvergadering

03-02-2022

raadscommissie 1

12-05-2022

raadsvergadering

02-06-2022

raadscommissie 1

06-10-2022

raadscommissie 1

08-12-2022

raadsvergadering

22-12-2022

raadscommissie 1

09-09-2021 (Afgedaan)

raadscommissie 1

11-11-2021

raadsvergadering

25-11-2021

raadscommissie 1

09-09-2021 (Afgedaan)

raadscommissie 1

09-09-2021 (Afgedaan)

raadsvergadering

30-09-2021

raadscommissie 1

09-09-2021 (Afgedaan)

raadsvergadering

30-09-2021

raadsvergadering

30-09-2021

raadscommissie 2

16-09-2021

beeldvormende bijeenkomst

12-10-2021

raadscommissie 2

14-10-2021

raadsvergadering

28-10-2021

raadscommissie 2

16-09-2021

raadsvergadering

30-09-2021

raadscommissie 2

16-09-2021

raadsvergadering

25-11-2021

raadscommissie 2

11-11-2021

raadsvergadering

25-11-2021

raadsvergadering

30-09-2021

raadscommissie 2

16-09-2021

raadscommissie 2

16-09-2021

raadsvergadering

30-09-2021

Export LTA naar Excel